Anoncoj Novaĵoj Aranĝoj Dokumentoj Fotoalbumo Libere skribu Korespondi
  Kas yra esperanto
  Koncize pri Litovio
  Asocio  |  Junularo
  Organizoj
  Membriĝo
  Revuo Litova Stelo
  Libroservo
  BET-49
  Arkivo de retpaĝoj
  Utilaj ligoj
  Vortaro Esp.-Lt
  Konverti al unikodo

Esperanto-Lietuvių Žodynas (kompilita de la redakcio de Esperanto-mozaika)

A B C Ĉ D E F G Ĝ H I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U V Z

A

abunda – 1. gausus, apstus; 2. prk. gilus (protas ir pan.); tankus, vešlus (plaukai, žolė).
acida – 1. rūgštus; 2. prk. kandus, pašaipus, kandus, dygus (tonas).
aĉeti – pirkti.
adiaŭ – sudiev!, viso gero!
admiri – grožėtis, gėrėtis, žavėtis.
adreso – adresas.
aero – oras.
afabla – meilus, lipšnus, malonus.
afero – 1. dalykas, reikalas; 2. teis. byla; 3. sandėris.
agi – veikti.
aglo – orn. erelis.
agordo – 1. derinimas; 2. prk. atmosfera, nuotaika.
agrabla – malonus.
aĝo – amžius; metai.
ajn – dll. bet, kad ir; kia ajn bet koks; kie ajn bet kur, kur nors, kad ir kur; kio ajn, kiu ajn bet kas, bet kuris.
akcepti – 1. priimti; 2. įgauti (formą); 3. fin. akceptuoti.
akcidento – nelaimingas atsitikimas.
akiri – 1. įgyti, įsigyti; 2. gauti, pasiekti.
akompani – 1. lydėti; 2. muz. akompanuoti.
akra – 1. (ir prk.) aštrus (vėjas, tonas), šiurkštus (balsas); 2. smailus (kampas).
aktiva – 1. veiklus; 2. lingv. veikiamasis.
aktoro – artistas.
aktuala – aktualus.
akvo – vanduo.
alia – 1. kitas; 2. kitoks, kitoniškas.
almenaŭ – bent, bent jau.
alta – aukštas.
alumeto – degtukas.
ami – 1. mylėti; 2. mėgti.
amaso – 1. krūva; 2. aibė 3. minia.
ambaŭ – abu, abi.
amiko – draugas, bičiulis.
amuzi – linksminti.
angulo – kampas.
animo – siela, dvasia, vėlė.
ankaŭ – taip pat, taipogi.
ankoraŭ – 1. dar; 2. kol kas.
anonci – skelbti.
aparato – aparatas, prietaisas.
aparta – atskiras.
aparteni – priklausyti.
apenaŭ – prvk. vos; vos tik, ką tik.
aperi – 1. pasirodyti, atsirasti; 2. dingtelėti, toptelėti; 3. išeiti (iš spaudos).
apogi – remti, (pa)spirti, laikyti.
aprilo – balandis (mėnuo).
aprobi – pritarti, patvirtinti, aprobuoti.
aranĝi – 1. rengti, ruošti; 2. kloti (lovą); 3. muz. aranžuoti.
arbo – medis.
arĝento – sidabras.
arko – 1. lankas; 2. arka.
armi – 1. ginkluoti; 2. tech. armuoti.
armeo – kariuomenė, armija.
arto – menas, dailė.
artikolo – 1. straipsnis; 2. lingv. artikelis.
aspekti – atrodyti.
ataki – 1. atakuoti, pulti; 2. pagauti, suimti (apie baimę); prislėgti (apie mintis).
atendi – laukti; tikėtis.
atenta – pastabus.
atesti – liudyti; tvirtinti.
atingi – pasiekti.
aŭ – arba.
aŭdi – girdėti.
aŭgusto – rugpjūtis.
aŭskulti – 1. klausyti; 2. prk. klausyti, paklusti.
aŭtobuso – autobusas.
aŭtomato – automatas.
aŭtoro – autorius.
aŭtuno – ruduo.
avo – senelis.
avantaĝo – pirmenybė.
avara – šykštus.
aventuro – nuotykis.
averti – įspėti, perspėti.
avida – godus, gobšus.
azeno – asilas.

A B C Ĉ D E F G Ĝ H I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U V Z .

B

babili – plepėti.
baki – 1. kepti; 2. degti (plytas).
balai – šluoti.
baldaŭ – netrukus.
bani – 1. maudyti; 2. fot. mirkyti.
banko – bankas.
bari – užtverti, užkirsti (kelią).
barbo – barzda.
bastono – lazda.
bati – 1. mušti; 2. mušti (apie laikrodį); 3. plakti (apie širdį).
batali – kovoti.
bedaŭri – gailėtis, apgailėti.
beko – snapas.
bela – gražus.
bendo – 1. juosta, juostelė 2. padanga; 3. rad. banga.
benko – suolas.
bero – uoga.
besto – gyvulys, žvėris.
bezoni – reikėti.
bieno – dvaras; ūkis.
biero – alus.
bildo – paveikslas, atvaizdas; vaizdas.
bileto – 1. bilietas; 2. banknotas.
birdo – paukštis.
blanka – baltas.
blinda – aklas.
blonda – šviesiaplaukis, šviesbruvas.
blovi – pūsti, dumti.
blua – mėlynas.
boli – virti.
bona – geras.
bori – gręžti.
bordo – krantas, pakrantė.
boto – batas (aulinis).
botelo – butelis.
bovo – jautis.
brako – 1. anat. žastas; 2. ranka; 3. (skriestuvo) kojelė.
branĉo – šaka.
brasiko – kopūstas.
breto – lentyna.
briko – plyta.
brili – blizgėti, žibėti, spindėti.
broso – 1. šepetys; 2. el. šepetėlis.
brovo – antakis.
bruli – degti.
brui – triukšmauti, bruzdėti.
bruna – rudas.
brusto – krūtinė.
bruto – (naminis) gyvulys; (ir prk.) galvijas.
bulo – gumulas, gniūžtė, gurvolis.
burĝo – 1. miestietis; miesčionis; 2. buržujus.
buŝo – 1. burna; 2. (gyvulio) snukis; 3. prk. žiotys, anga.
butero – sviestas.
butono – 1. saga, segutis; 2. jungiklis.

A B C Ĉ D E F G Ĝ H I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U V Z .

C

cedi – 1. nusileisti, pasiduoti; 2. perleisti, atiduoti, užleisti, atsisakyti.
celo – tikslas, siekis.
cent – šimtas.
centro – centras.
cerbo – smegenys.
certa – 1. tikras, įsitikinęs; 2. tikras, realus; 3. tam tikras, šioks toks.
cetera – kitas; likusysis.
cifero – 1. skaitmuo; 2. skaičius.
cigaredo – papirosas.
cirko – cirkas.
cirklo – 1. apskritimas; 2. skritulys.
citrono – citrina.

A B C Ĉ D E F G Ĝ H I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U V Z .

Ĉ

ĉagreni – sukelti apmaudą, įskaudinti.
ĉambro – 1. kambarys; 2. salė.
ĉampiono – čempionas.
ĉapo – 1. kepurė 2. tech. gaubtas, dangtis.
ĉapelo – 1. skrybėlė 2. mik. grybo kepurėlė.
ĉapitro – (knigos) skyrius.
ĉar – jngt. 1. nes, kadangi; 2. dėl to, kad.
ĉarma – žavus, žavingas, patrauklus.
ĉasi – medžioti.
ĉelo – 1. vienutė, celė 2. biol. ląstelė 3. (korio) akutė 4. polit. kuopelė, grandis; 5. el. elementas; 6. langelis (šachmatų lentos).
ĉemizo – marškiniai.
ĉerpi – 1. semti; 2. prk. semtis (pvz., žinių).
ĉesi – liautis, nustoti.
ĉevalo – arklys.
ĉi – 1. dll., žymi artumą ĉi tiu šitas; 2. įv., prvk. poez. šis; čia; ĉi obstaklo ši kliūtis; ĉi ludas infanoj čia žaidžia vaikai; 3. sudurt., ĉi-jara šių metų ĉi-sube čia apačioje.
ĉielo – dangus.
ĉifono – skuduras, skarmalas.
ĉokolado – šokoladas.
ĉu – ar.

A B C Ĉ D E F G Ĝ H I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U V Z .

D

danci – šokti.
danĝero – pavojus.
danki – 1. dėkoti; 2. atsidėkoti, atsilyginti.
dato – data.
daŭri – 1. tęstis, (už)trukti; 2. išlikti.
decembro – gruodis.
decidi – nutarti, nuspręsti.
dediĉi – skirti, dedikuoti.
defendi – ginti.
dek – dešimt.
deklari – pareikšti.
deklivo – 1. šlaitas, skardis; 2. nuožulnuma.
dekstra – dešinysis.
delikata – 1. švelnus; 2. prk. trapus, gležnas, jautrus; keblus, opus, delikatus, taktiškas.
demandi – klausti, teirautis.
demokrato – demokratas.
densa - 1. tankus; 2. tirštas.
dento – 1. anat. dantis; 2. tech. krumplys.
desegni – 1. braižyti, brėžti; 2. prk. piešti, vaizduoti.
detala – 1. detalus, smulkus; 2. mažmeninis.
detrui – griauti, ardyti, naikinti.
devi – privalėti.
dezerto – dykuma, tyrai.
deziri – pageidauti.
dio – dievas.
difekti – gadinti.
diferenci – skirtis, būti skirtingam.
difini – 1. apibrėžti; 2. (pa)skirti, teikti.
dika – storas, drūtas.
dikti – diktuoti.
diligenta – stropus, kruopštus, uolus.
dimanĉo – sekmadienis.
diri – sakyti, tarti.
direkto – kryptis.
direktoro - direktorius.
disko – 1. diskas; 2. plokštelė.
diskuti – svarstyti, aptarinėti, diskutuoti.
distanco – nuotolis, atstumas.
distingi – skirti.
distri - linksminti.
diveni – įspėti, atspėti, įminti.
diversa – įvairus.
dividi – dalyti, skirstyti.
do – įterp. taigi, vadinasi; 2. dll. gi.
doktoro - (mokslų) daktaras.
dolĉa – 1. saldus; 2. prk. malonus, švelnus, mielas.
doloro – skausmas.
domo – namas.
domaĝi - gailėti(s).
doni – 1. duoti, teikti; 2. prk. išleisti (už vyro); 3. teikti (vilčių); 4. rodyti (pavyzdį).
donaco – dovana.
dormi – miegoti.
dorso – nugara.
dramo - drama.
drato – viela.
drinki – girtuokliauti, gerti.
droni – 1. skęsti; 2. prk. skendėti.
du – du.
dubi – abejoti, dvejoti.

A B C Ĉ D E F G Ĝ H I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U V Z .

E

ebena – lygus, plokščias.
ebria – 1. girtas; 2. prk. apsvaigęs.
eĉ – net(gi), dargi.
eduki – 1. auklėti; 2. dres(ir)uoti; 3. (ir prk.) auginti (augalus, mikrobus).
edzo – sutuoktinis (vyras).
efektiva – efektyvus, veiksmingas.
efiki – (pa)veikti.
egala – vienodas.
eklezio – bažnyčia (religinė bendruomenė).
ekologio - ekologija
eksciti – 1. (su)žadinti, (su)kelti; 2. erzinti, dirginti; 3. kurstyti (ugnį).
ekskurso - ekskursija.
ekzameni – 1. egzaminuoti; 2. kvosti, apklausinėti, tirti.
ekzemplo – pavyzdys.
ekzerci – lavinti, mankštinti, treniruoti.
ekzisti – būti, gyvuoti, ekzistuoti.
elekti – (iš)rinkti.
elektro - elektra.
embaraso – keblumas.
eminenta – (į)žymus.
energio - energija.
enigmo – mįslė.
entrepreni – 1. imtis, sumanyti; 2. verstis, užsiimti.
enui – nuobodžiauti.
envii – pavydėti, pavyduliauti.
epoko – epocha, laikotarpis.
erari – 1. klysti; 2. prk. paklysti, nuklysti.
escepto – išimtis.
esenco – 1. esmė 2. chem. esencija.
esperi – tikėti(s), viltis.
esplori – 1. tirti, tyrinėti; 2. teis. tardyti.
esprimi – (iš)reikšti.
esti – būti.
estimi – gerbti.
estingi – gesinti.
etaĝo – 1. (namo) aukštas; 2. geol. sluoksnis.
etendi – 1. tiesti; 2. (ir prk.) skleisti (sparnus).
eterna – amžinas.
etno – gentis.
evidenta – savaime aiškus, akivaizdus.
eviti – (iš)vengti.
evolui – vystytis, rutuliotis, plėtotis.

A B C Ĉ D E F G Ĝ H I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U V Z .

F

fabelo – pasaka.
facila – 1. lengvas; 2. prk. švelnus (klimatas), silpnas (vėjas).
fadeno – siūlas.
fajfi – švilpti.
fajro – ugnis.
fako – 1. skyrius, sekcija; 2. specialybė, (mokslo) šaka; 3. cechas; 4. stalčius.
fakto - faktas.
fali – 1. kristi, griūti, pulti; 2. prk. žlugti; patekti, papulti.
faldi – 1. klostyti, lankstyti; 2. raukšlėti, raukti.
falsi – klastoti, padirbinėti, falsifikuoti.
fama – garsus.
familio – šeima, šeimyna.
fari – daryti, padaryti, sudaryti, atlikti, pagaminti.
farti – jaustis, gyvuoti, laikytis.
faruno – miltai.
favora – palankus.
feo – mit. geroji dvasia.
februaro – vasaris (mėnuo).
feliĉa – laimingas.
fenestro – langas.
fero – geležis.
ferio – nedarbo [poilsio] diena.
fermi – 1. uždaryti; 2. užversti (knygą).
festi – švęsti.
fianĉo – sužadėtinis, jaunikis.
fidi – 1. tikėti; 2. (pasi)tikėti, pasikliauti.
fidela – 1. ištikimas, atsidavęs; 2. tikras, tiklslus (vertimas).
fiera – išdidus; išpuikęs, pasipūtęs.
figuro – figūra.
fiksi – 1. pritvirtinti, pritaisyti; 2. prk. įsmeigti (akis); 3. nustatyi, paskirti; 4. fot. fiksuoti.
filo – sūnus.
filmo – 1. fotojuosta; 2. filmas.
fini – baigti.
fingro – pirštas.
firma – tvirtas, stiprus.
fiŝo – žuvis.
flanko – 1. šonas, pusė, kraštas, bortas; 2. sparnas, flankas.
flago – vėliava.
flamo – liepsna.
flati – pataikauti.
flava – geltonas.
flegi – slaugyti, prižiūrėti.
floro – gėlė, žiedas.
floso – sielis; plaustas.
flui – 1. tekėti, bėgti; 2. prk. sklisti (apie garsą); plūsti (apie žmones); bėgti (apie laiką).
flugi – (ir prk.) skristi, lėkti.
fojo – kartas, sykis.
fojno – šienas.
folio – 1. (medžio) lapas; 2. lakštas, lapas.
folkloro – tautosaka, folkloras.
fonto – šaltinis, versmė.
for – prln. šalin, lauk.
forgesi – užmiršti, pamiršti.
forĝi – kalti.
forko – 1. šakutė 2. šakės; 3. prk. išsišakojimas.
formo – pavidalas, išvaizda, forma.
forno – krosnis.
forta – stiprus, tvirtas.
fortika – tvirtas.
fosi – kasti.
fot(ograf)i – fotografuoti.
frandi – smaližiauti, smaguriauti.
frapi – 1. belsti; 2. prk. mušti, smogti, kirsti, rėžti; 3. prk. kristi į akis.
frato – brolis.
fraŭlo – kavalierius, viengungis.
fremda – svetimas.
freneza – pamišęs, pakvaišęs.
freŝa – 1. šviežias; 2. prk. naujas (žinia; drabužis).
frida – neol. šaltas (ofic. malvarma).
fromaĝo – sūris.
frosto – šaltis, speigas.
froti – trinti, braukyti.
frua – ankstyvas.
frukto – vaisius.
frunto – kakta.
fuĝi – pabėgti.
fulmo – žaibas.
fumo – dūmas, dūmai.
fundo – dugnas.
fungo – grybas.

A B C Ĉ D E F G Ĝ H I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U V Z .

G

gaja – linksmas.
gajni – laimėti, išlošti, uždirbti, įgyti, pelnyti.
gardi – 1. saugoti, sergėti; 2. išlaikyti, išsaugoti.
gaso – dujos.
gasto – svečias.
gazeto – laikraštis.
genuo – 1. anat. kelis; 2. tech. lanksta, šarnyras.
geografio - geografija.
glacio – ledas.
glaso – stiklinė.
glata – 1. lygus, plynas; 2. prk. lengvas (darbas); malonus (žodis).
gliti – 1. slysti; 2. čiuožti.
globo – rutulys, kamuolys.
gloro – garbė, šlovė.
golfo – įlanka.
gorĝo – gerklė.
grado – laipsnis.
granda – didelis.
graso – riebalai, taukai.
grava – 1. svarbus; opus (klausimas); 2. prk. sunkus (apie ligą).
greno – klėtis, svirnas.
griza – 1. pilkas; 2. žilas.
grundo – 1. dirva, dirvožemis, žemė 2. fonas, dugnas; 3. prk. veikimo dirva, veiklos sritis.
grupo – grupė.
gusto – skonis.
guto – lašas.
gvidi – 1. vesti; 2. prk. vadovauti.

A B C Ĉ D E F G Ĝ H I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U V Z .

Ĝ

ĝardeno – sodas, daržas.
ĝeni – varžyti, trukdyti, kliudyti.
ĝenerala – visuotinis.
ĝentila – mandagus.
ĝi – jis, ji (kalbant apie daiktus, gyvulius ir kūdikius).
ĝoji – džiaugtis.
ĝui – mėgautis, gėrėtis, grožėtis.
ĝusta – tikras, tikslus.

A B C Ĉ D E F G Ĝ H I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U V Z .

H

ha! – jst. o, ak, oi; cha.
haki – kirsti, kapoti.
halti – sustoti, nustoti.
haro – (plaukų) kasa.
haŭto – oda.
havi – turėti.
haveno – 1. uostas; 2. prk. prieglobstis.
hazarda – atsitiktinis.
hejmo – 1. namai; 2. bendrabutis; 3. prk. gimtinė.
hejti - kūrenti, šildyti; el. kaitinti.
hela – 1. šviesus; 2. skardus (balsas).
helpi – padėti, pagelbėti.
herbo – žolė.
heroo – didvyris, herojus.
heziti – dvejoti, svyruoti.
hieraŭ – vakar.
historio – istorija.
ho! – jst. o, ak, ok.
hodiaŭ – šiandien.
homo – žmogus.
honesta – doras.
honoro – garbė, šlovė.
honti – gėdytis, drovėtis.
horo – valanda.
horloĝo – laikrodis.
hospitalo – ligoninė.
hotelo – viešbutis.
humoro – 1. nuotaika, ūpas; 2. humoras.
hundo – šuo.

A B C Ĉ D E F G Ĝ H I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U V Z .

I

ideo – idėja.
ideala - idealus.
identa – tapatus, tolygus.
ili – jie, jos.
ilustri – iliustruoti.
imagi – įsivaizduoti.
imiti – pamėgdžioti, imituoti.
imperio – imperija.
indiĝeno – čiabuvis, vietinis gyventojas.
individuo – individas.
industrio – pramonė.
infano – vaikas.
informi – pranešti, informuoti.
inko – rašalas.
insekto – vabzdys.
insisti – (primigtynai) reikalauti, užsispirti.
instinkto - instinktas.
instrui – mokyti.
insulo – sala.
intenci – ketinti.
intereso – domėjimasis, interesas.
interna – vidinis, vidaus.
inviti – kviesti.
iri – eiti, vykti.
izoli – atskirti, izoliuoti.

A B C Ĉ D E F G Ĝ H I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U V Z .

J

ja – juk, gi.
jako – švarkas.
jam – jau.
januaro – sausis (mėnuo).
jaro – metai.
jen – štai, va, antai.
jes – taip.
juĝi – 1. teisti; 2. spręsti.
julio – liepa (mėnuo).
juna – jaunas.
junio – birželis.
jupo – sijonas.
justa – teisingas, teisus.

A B C Ĉ D E F G Ĝ H I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U V Z .

Ĵ

ĵaŭdo – ketvirtadienis.
ĵeti – mesti, sviesti.
ĵus – ką tik.

A B C Ĉ D E F G Ĝ H I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U V Z .

K

kadro – 1. rėmai; 2. prk. aplinka; 3. fot. kadras.
kafo – kava.
kaĝo – narvas, narvelis.
kaj – jngt. ir, o.
kajero – sąsiuvinis.
kalkuli – 1. skaičiuoti; 2. prk. laikyti, manyti; 3. prk. pasitikėti, remtis; skaitytis.
kameno – židinys, krosnis.
kampo – 1. laukas; 2. prk. dirva, sritis.
kampanjo – kampanija, vajus.
kanti – dainuoti; giedoti.
kapo – 1. galva; 2. tech. galvutė.
kapabla – gabus, gebąs.
kapro – ožys.
kapti – 1. griebti, čiupti; 2. (ir prk.) gaudyti; 3. prk. suvokti (prasmę); patraukti (dėmesį); pagauti, apimti (apie abejones, juoką).
kara – brangus ( 1) mielas; 2) daug kainuojantis).
karaktero – 1. būdas, charakteris; 2. bruožas, savybė, pobūdis, požymis;
karbo – anglys.
karto – 1. kortelė, lapelis; 2. korta.
kaŝi – slėpti; slapstyti.
kato – katinas, katė.
kaŭzo – priežastis.
kavo – duobė.
ke - jngt. kad.
kelo – rūsys.
kelka – 1. kai kuris; 2. kiek nors.
kelnero -
kesto – dėžė, dėžutė.
kilogramo -
kisi – bučiuoti.
klara – 1. aiškus; 2. skaidrus (vanduo); 3. skambus (balsas).
klaso – klasė, luomas.
klasika - klasikinis.
klera – išsilavinęs, mokytas.
klini – 1. lenkti; 2. prk. patraukti, palenkti, paveikti.
klingo – geležtė, ašmenys.
klubo - klubas.
knabo – berniukas.
koko – gaidys.
kolo – kaklas.
kolekto – rinkinys.
koleri – pykti, širsti.
koloro – spalva.
kombi – šukuoti.
komenci – pradėti.
komerci – prekiauti.
komforta - jaukus.
komitato – komitetas.
kompari – lyginti, gretinti.
kompati – užjausti, gailėtis.
kompreni – suprasti.
komputi – skaičiuoti (mašina).
komuna – bendras.
komuniki – 1. pranešti; 2. tech. perduoti.
koni – 1. žinoti; 2. pažinti.
koncerni – būti susijusiam.
kondiĉo – sąlyga.
konduki – 1. vesti; 2. vairuoti
konduti – elgtis.
konfesi – prisipažinti; pripažinti; relig. išpažinti.
konfuzi – 1. sumaišyti, supainioti; 2. prk. sugluminti.
kongreso – suvažiavimas, kongresas.
konkurso – konkursas.
konscii – suvokti, turėti sąmonę.
konsenti – sutikti, duoti sutikimą.
konservi – 1. išsaugoti, išlaikyti; 2. konservuoti.
konsideri – 1. atsižvelgti; 2. laikyti (kuo).
konsili – patarti.
konsisti – susidėti.
konsoli – guosti.
konstanta – pastovus, nekintamas.
konstati – nustatyti, konstatuoti.
konstrui – 1. statyti; 2. sukti (lizdą); 3. tiesti (kelią); 4. prk. kurti (romaną sąjungą); 5. sudaryti (sakinį).
konsumi – 1. sunaudoti, suvartoti; 2. išsekinti (jėgas).
kontakto – sąlytis, kontaktas.
kontenta – patenkintas.
konvena – tinkamas, deramas.
konvinki – įtikinti.
kopii – 1. kopijuoti; 2. imituoti.
koro – širdis.
korbo – krepšys, pintinė.
korekti – taisyti (klaidą).
korespondi – susirašinėti.
korno – ragas.
korpo – kūnas.
korto – kiemas.
kostumo - kostiumas.
koverto – vokas.
kovri – 1. (už)dengti, (už)kloti; 2. prk. apiberti (pvz. bučiniais); padengti (trūkumą, skolą); pridengti (atsitraukimą).
krajono – pieštukas.
kravato – kaklaraištis.
krei – kurti.
kredi – tikėti.
kremo – 1. grietinė 2. kremas.
kreski – 1. augti; 2. prk. augti, kilti, didėti, stiprėti.
krevi – sprogti, skilti.
krii – šaukti, rėkti.
krimo – nusikaltimas, nusižengimas.
kroĉi – (pa)kabinti, sukabinti.
kruco – kryžius.
kruda – 1. žalias (neapdirbtas); 2. nevirtas (kiaušinis); 3. nesubrendęs (vaisius); 4. prk. šiurkštus, nemandagus.
kruro – blauzda, staibis.
kudri – siūti.
kuiri – virti.
kuko – pyragas, pyragaitis.
kulero – šaukštas.
kulpa – kaltas, nusikaltęs.
kulturi – auginti (augalus, mikrobus).
kuri – bėgti; prk. sklisti.
kuraci – gydyti.
kuraĝa – grąsus.
kurbo – kreivė.
kurso - 1. (mokymo) kursas; 2. kursas, kryptis.
kurteno – užuolaida; uždanga.
kuŝi – gulėti.
kutimo – įprotis, papratimas.
kuvo – puskubilis.
kuzo – pusbrolis.
kvadrato - kvadratas.
kvalito – kokybė.
kvankam - nors, kad ir.
kvanto – kiekis, kiekybė.
kvar – keturi.
kvazaŭ – tarsi, tarytum.
kvieta – ramus.
kvin – penki.

A B C Ĉ D E F G Ĝ H I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U V Z .

L

la – žymimasis artikelis, nurodo žinomą dalyką ar asmenį la libro, kiun vi legis (ta) knyga, kurią skaitei; jen via ĉapeto kaj jen la mia štai jūsų skrybėlė, o štai mano; la kamarado, kiun mi prezentas (tas) draugas, kurį pristatau.
labori – dirbti.
laca – pavargęs, pailsęs.
lago – ežeras.
lakto – pienas.
lama – šlubas, raišas.
lampo – lempa.
lanĉi – 1. nuleisti (laivą); 2. pakelti (tiltą); 3. paleisti (raketą); 4. prk. įvesti (žodį, madą); 5. išleisti (naują žurnalą).
lando – šalis, kraštas; Pollando Lenkija, Svislando Šveicarija.
lango – 1. anat. liežuvis; 2. tech. įlaidas.
larĝa – platus, erdvus.
larmo – ašara.
lasi – palikti, leisti.
lasta – paskutinis, pastarasis.
laŭdi – girti.
laŭta – garsus.
lavi – 1. plauti, skalbti; 2. prausti.
leciono – pamoka.
ledo – oda (išdirbta).
legi – skaityti.
legomo – daržovė.
leĝo – įstatymas; dėsnis.
leki – laižyti.
leono – zool. liūtas.
leporo – zool. kiškis, zuikis.
lerni – mokytis.
lerta – vikrus, miklus.
letero – laiškas.
levi – (pa)kelti, iškelti.
li – įv. jis (kalbant apie asmenį).
libera – laisvas.
libro – knyga.
ligi – 1. rišti; jungti; sieti; 2. varžyti.
ligno – 1. mediena, medis; 2. malkos.
limo – riba.
lingvo – kalba.
linio – 1. linija; 2. eilė, virtinė, vora; 3. eilutė.
lipo – lūpa.
listo – sąrašas.
lito – lova.
litero – raidė.
litro – litras.
logi – vilioti; gundyti.
loko – vieta.
longa – ilgas.
loti – traukti [mesti] burtus, burti.
lui – išsinuomoti.
ludi – 1. žaisti; 2. lošti; 3. groti, griežti, skambinti; 4. vaidinti; 5. apsimesti, nuduoti.
lukso – prabanga, ištaiga, liuksusas.
luli – supti, liūliuoti; prk. užliūliuoti.
lumi – šviesti.
luno – mėnulis.
lundo – pirmadienis.

A B C Ĉ D E F G Ĝ H I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U V Z .

M

majo – gegužė (mėnuo).
majstro – 1.meistras, meisteris; 2. men., muz. maestras.
makulo – dėmė.
mano – ranka.
manĝi – 1. valgyti; ėsti, lesti; 2. prk. ėsti, graužti; ryti (žvilgsniu).
maniero – (veikimo) būdas; laikysena, elgimasis.
maniko – rankovė.
manki – trūkti, stigti, stokoti.
mantelo – 1. apsiaustas; 2. prk. priedanga.
mapo – žemėlapis.
maro – jūra.
mardo – antradienis.
marko – 1. ženklas, žymė įspaudas; 2. markė (pinigas); 3. sport. starto linija.
marŝi – žygiuoti.
marto – kovas (mėnuo).
martelo – 1. plaktukas; 2. kūjis.
mastro – šeimininkas.
maŝino – mašina.
mateno – rytas.
materialo – medžiaga; žaliava.
matraco – čiužinys, matracas.
matura – 1. prinokęs, prisirpęs, pribrendęs.
meblo – baldas.
mediti – mąstyti.
mem – įv. pats, pati.
membro – 1. narys; 2. anat. galūnė.
memori – atminti, prisiminti.
mendi – užsakyti.
mensogi – meluoti.
mentono – anat. smakras.
meriti – nusipelnyti, užsitarnauti.
merkredo – trečiadienis.
mesaĝo – 1. pranešimas; 2. relig. apreiškimas.
metalo - metalas.
meti – 1. (pa)dėti, įdėti; 2. prk. statyti (į pavojų); 3. kelti (baimę klausimą); 4. sutekti (sielvarto, džiaugsmo); 5. versti (kaltę).
metio – amatas.
metro - metras.
mezo – vidurys.
mezuri – matuoti.
mi – įv. aš.
mielo – medus.
mieno – mina, veido išraiška.
migri – 1. keliauti; 2. klajoti; 3. išlėkti (apie paukščius).
miksi – maišyti.
mil – tūkstantis.
milda – švelnus.
miliono – milionas.
militi – kariauti.
minaci – 1. grasinti, grūmoti; 2. grėsti.
minuto – minutė.
miri – stebėtis.
mizero – vargas, skurdas; bėda.
modo – 1. mada; 2. lingv. nuosaka.
modesta – kuklus.
moki – išjuokti, pašiepti, šaipytis.
mola – minkštas.
momento – akimirka, momentas.
mono – pinigai.
monato – mėnuo.
mondo – pasaulis.
monto – kalnas.
montri – rodyti.
moro – paprotys.
mordi – 1. kąsti, kandžioti; 2. tech. ėsdinti (rūgštimi); 3. kabinti (krumpliais); 4. graužti, ėsti (apie rūpesčius; apie rūdis).
morgaŭ - rytoj.
morti – 1. mirti; 2. prk. (pra)žūti.
movi – judinti.
mueli – malti.
multe - daug.
muro – mūras, siena.
murdi – (nu)žudyti.
murmuri – 1. murmėti; 2. šlamėti, šnarėti, čiurlenti.
muŝo – ent. musė.
muta – nebylys.
muzeo – muziejus.
muziko - muzika.

A B C Ĉ D E F G Ĝ H I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U V Z .

N

nacio – tauta, nacia.
naĝi – 1. plaukti, plaukioti; plūduriuoti; 2. prk. skęsti (turte, kraujuose).
najbaro – kaimynas.
naski – 1. gimdyti; atsivesti (apie gyvulius); 2. prk. sukelti.
naturo – 1. gamta; 2. prigimtis, natūra.
naŭ – devyni.
nazo – 1. nosis; 2. (gyvulio) nosis, šnipas; 3. (daikto) nosis, snapas, snapelis.
ne – ne.
nebulo – rūkas, migla, ūkana.
necesa – reikalingas.
neĝo – sniegas.
nek – nei.
nepo – anūkas, vaikaitis.
nepra – būtinas.
nesto – lizdas, gūžta.
nevo – sūnėnas, brolvaikis.
ni – mes.
nigra – 1. juodas; 2. prk. tamsus, niūrus, rūškanas.
nokto – naktis.
nomo – vardas.
nombro – skaičius.
nordo – šiaurė.
nova – 1. naujas; 2. šiemetis (vaisius).
novembro – lapkritis (mėnuo).
nu – jst. na, nagi.
nubo – 1. debesis; 2. prk. šešėlis.
nuda – 1. nuogas, plikas; 2. prk. grynas.
nul - nulis.
numero – numeris.
nun – dabar, nūnai.
nur – tik, tiktai.
nutri – maitinti, valgydinti; šerti, penėti; lesinti.

A B C Ĉ D E F G Ĝ H I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U V Z .

O

obei – klausyti, paklusti.
objekto – 1. daiktas, objektas; 2. dalykas, tema; 3. lingv. tarinio papildinys.
oceano – vandenynas, okeanas.
odori – kvepėti.
ofendi – įžeisti.
oferti – kom. pasiūlyti.
ofico – tarnyba, pareigos.
oficiala – oficialus.
ok – aštuoni.
okazi – įvykti, atsitikti.
okcidento – vakarai (pasaulio šalis).
oktobro – spalis (mėnuo).
okulo – akis.
okupi – užimti; užgrobti.
ol – jngt. negu, už.
oleo – 1. aliejus; 2. alyva.
ombro – šešėlis.
ombrelo – skėtis.
ondo – banga, vilnis.
oni – beasmenis. įv.: oni parolas kalbama.
onklo – dėdė.
opinii – manyti; laikyti.
oportuna – patogus.
oro – auksas.
oranĝo – bot. apelsinas.
ordo – 1. tvarka; 2. biol. būrys; 3. archit. orderis; 4. mat. eilė 5. luomas.
ordinara – paprastas.
ordoni – liepti, įsakyti.
orelo – ausis; prk. klausa.
organizi – rengti, ruošti, organizuoti.
organo – organas.
oriento – geogr. rytai.
ornami – puošti, dabinti, dailinti.
osto – kaulas.
ovo – kiaušinis.

A B C Ĉ D E F G Ĝ H I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U V Z .

P

paco – taika; santaika.
pacienca – kantrus, ištvermingas.
pafi – šauti.
paĝo – puslapis.
pako – ryšulys, paketas.
pala – 1. išbalęs, išblyškęs; 2. blankus, išblukęs.
pano – duona.
pantalono – kelnės.
papero – popierius.
paro – pora.
pardoni – atleisti, dovanoti.
parenco – giminaitis, giminė.
paroli – kalbėti, šnekėti.
parto – 1. dalis; 2. muz. partija.
partio – partija.
pasi – (pra)eiti, (pra)bėgti (ir apie laiką).
pasporto – pasas.
pasto – tešla; pasta.
pastro – kunigas, dvasininkas.
paŝi – žingsniuoti; žengti.
patro – tėvas.
peco – gabalas.
peki – nusidėti.
peli – varyti, vyti.
peni – stengtis.
pendi – kaboti, kabėti.
pensi – galvoti.
penti – atgailauti.
pentri – 1. tapyti; 2. prk. vaizduoti, piešti.
perdi – 1. pamesti, prarasti, netekti; 2. pralaimėti (mūšį).
permesi – leisti, duoti sutikimą.
persono – asmuo.
pesi – 1. sverti (nustatyti svorį); 2. prk. apsvarstyti, apgalvoti.
peti – prašyti.
petoli – išdykauti.
peza – sunkus (kalbant apie svorį).
piedo – 1. anat. pėda; 2. (daikto) koja; 3. papėdė 4. lit. pėda.
piki – 1. durti, besti; 2. prk. žnaibyti (apie šaltį), graužti (apie sąžinę).
pilko – kamuolys, sviedinys.
pinglo – 1. smeigtukas; 2. bot. spyglys.
pinto – viršūnė, smaigalys; (nosies) galas.
pizo – bot. žirnis.
placo – aikštė.
plaĉi – patikti.
plado – 1. dubuo; 2. patiekalas.
plafono – lubos.
plani – planuoti.
planko – grindys.
planto – augalas.
plasto – plastmasė.
plata – plokščias, lėkštas.
plej – 1. labiausiai, daujiausia(i); 2. žymi aukščiausiąjį bdv. ir prvk. laipsnį plej bona geriausias, plej bone geriausiai.
plena – pilnas.
plendi – skųstis.
plezuro – malonumas, smagumas.
pli – 1. labiau daugiau; 2. žymi aukštesnįjį bdv. ir prvk. laipsni; pli bona geresnis, pli bone geriau.
plori – verkti.
plu – toliau; daugiau.
plugi – arti.
plumo – plunksna.
pluraj - keli, keletas, daugelis.
pluvo – lietus.
poemo – poema.
poento – akis (kortų); taškas (sporte); pažymys (mokykloje).
polico - policija.
polvo – dulkė.
politiko – politika.
pomo – obuolys.
ponto – tiltas.
popolo – liaudis.
populara – populiarus.
pordo – durys.
porko – kiaulė, paršas.
porti – 1. nešti, nešioti; 2. dėvėti, vilkėti; 3. prk. ištverti, pakelti; 4. vesti (vaisius); 5. prk. turėti (vardą); 6. būti atsakingam.
posedi – 1. turėti, valdyti; 2. mokėti (kalbą); 3. žinoti (paslaptį).
postuli – reikalauti.
poŝo – kišenė.
poŝto – paštas.
poto – puodas.
potenco – 1. galybė, galia, valdžia; 2. (didžioji) valstybė didvalstybė 3. mat. laipsnis.
povi – 1. galėti, pajėgti, įstengti; 2. turėti teisę, leidimą.
praktiko – praktika.
prava – teisus.
precipa – ypatingas.
preferi – teikti [atiduoti] pirmenybę labiau [mieliau] norėti.
preĝi – melstis.
premi – spausti, slėgti, mygti.
premio – premija.
preni – 1. (pa)imti, suimti; 2. užimti (vietą); 3.: p. teon atsigerti arbatos; 4. paimti, išsinuomoti (vežimą); 5. priimti, suvokti; 6. suimti, sulaikyti; 7. vesti (žmoną).
prepari – ruošti, rengti.
presi – spausdinti.
preskaŭ – beveik, bemaž, kone.
prestiĝo – prestižas.
preta – 1. paruoštas, gatavas; 2. pasiruošęs, pasirengęs.
prezo – kaina.
prezenti – 1. pateikti; 2. pristatyti, supažindinti; 3. įsivaizduoti; 4. vaizduoti, vaidinti; 5. sudaryti; 6. pasiūlyti.
prezidi – pirmininkauti.
printi - spausdinti.
printempo – pavasaris.
privata – privatus.
produkto – produktas.
profito – 1. pelnas; 2. nauda.
profunda – 1. gilus; 2. prk. turiningas.
progresi – tobulėti.
prokrasti – atidėti (kitam kartui).
proksima – artimas.
proksimuma – apytikris.
promeni – (pasi)vaikščioti, vaikštinėti.
promesi – (pri)žadėti, pažadėti.
propra – nuosavas, savas.
protekti – globoti, proteguoti.
protesti – prieštarauti, protestuoti.
provi – (iš)bandyti, (iš)mėginti.
proverbo – patarlė.
prudenta – protingas, išmintingas.
prunti - skolinti; skolintis.
pruntedoni - skolinti.
pruntepreni - skolintis.
pruvi – įrodyti.
publiko – publika, žiūrovai.
puni – bausti.
punkto – 1. taškas; 2. punktas.
pupo – lėlė.
pura – švarus, grynas, tyras.
puŝi – stumti.
puto – šulinys.

A B C Ĉ D E F G Ĝ H I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U V Z .

R

rado – ratas, tekinys.
radio – 1. spindulys; 2. mat. spindulys; 3. radijas; 4. tech. stipinas.
radiko – bot., anat., lingv., mat. šaknis.
rajdi – joti.
rajto – teisė.
rakonti – pasakoti.
rando – kraštas.
rapida – greitas.
raporti – pranešti.
raso – 1. rasė 2. veislė.
razi – skusti.
reala – tikroviškas, realus.
redakti - redaguoti.
regi – 1. valdyti; 2. viešpatauti.
regiono – sritis, kraštas, regionas.
registro – 1. registravimas, surašymas; 2. muz. registras.
regno – valstybė, karalystė.
regulo – taisyklė.
reĝo – karalius.
reĝimo – režimas.
reklamo – reklama.
rekomendi – patarti, rekomenduoti.
rekompenci – atlyginti.
rekordo – rekordas.
rekta – 1. tiesus; 2. tiesioginis; 3. mat. status.
relo – glžk. bėgis.
religio – religija.
renkonti – sutikti, susitikti.
renversi – 1. apversti, nuversti; 2. prk. sugriauti.
reprezenti – atstovauti.
respekti – gerbti.
respektiva – atitinkamas.
respondi – 1. atsakyti, duoti atsakymą 2. atitikti.
resti – likti.
restoracio - restoranas.
reto – tinklas.
revuo – 1. kar. apžiūra; 2. apžvalga; 3. žurnalas; 4. reviu.
rezervi – palikti, rezervuoti.
rezulti – išplaukti, išeiti.
ricevi – gauti, įgyti.
riĉa – 1. turtingas; 2. prk. brangus; gausus, apstus.
ridi – juoktis.
rifuzi – at(si)sakyti, atmesti, atstumti.
rigardi – 1. žiūrėti, žvelgti; 2. prk. laikyti, manyti.
rikolti – nuimti derlių.
rilati – santykiauti, turėti ryšių sietis.
rimarki – 1. pastebėti, pamatyti; 2. pastebėti, daryti pastabą.
rimedo – priemonė.
ringo – žiedas.
ripari – remontuoti, taisyti.
ripeti – kartoti.
ripozi – ilsėtis.
riproĉi – prikaišioti, priekaištauti.
riski – rizikuoti.
rivero – upė.
rizo – 1. ryžis (augalas); 2. ryžiai (grūdai).
roko – uola.
rolo – vaidmuo.
romano – romanas.
rompi – 1. laužti, laužyti; 2. prk. nutraukti (pažintį, ryšius); 3. prk. sutrikdyti (tylą); 4. (su)laužyti (tradicijas); 5. palaužti (pasipriešinimą); 6. viršyti (rekordą).
rondo – 1. ratas (apskritimas); 2. (žmonių) būrys, grupė.
rosti – kepti, kepinti (be riebalų).
rozo – bot. rožė.
rubriko – rubrika.
ruĝa – raudonas.
ruli – ritinti, risti, ridenti.
ruza – klastingas, vylingas.

A B C Ĉ D E F G Ĝ H I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U V Z .

S

sabato – šeštadienis.
sablo – smėlis.
saĝa – išmintingas, protingas.
sako – maišas.
salo – druska.
salajro – alga, darbo užmokestis.
salti – šokti (šuolį); šokinėti.
saluti – sveikinti.
sama – toks pat; tas pats.
sana – sveikas.
sango – kraujas.
sankta – šventas.
sapo – muilas.
sata – sotus.
savi – gelbėti.
sceno – scena.
scii – žinoti, mokėti.
scienco – mokslas.
scivola – smalsus.
se – jngt. jei, jeigu.
sed – jngt. bet, o, tačiau.
seĝo – kėdė, krėslas.
seka – 1. sausas, išdžiūvęs; 2. prk. sausas (tonas); žiaurus (elgesys).
sekcio – skyrius, sekcija.
sekreto – paslaptis.
sekundo – sekundė.
sekura – saugus.
sekvi – 1. sekti, eiti iš paskos; 2. sekti (kuo nors); 3. atsitikti (vėliau).
semo – sėkla.
semajno – savaitė.
senco – prasmė.
sendi – siųsti.
senti – jausti.
sep – septyni.
septembro – rugsėjis.
serĉi – ieškoti.
serio – eilė, serija.
serioza – rimtas.
serpento – zool. gyvatė.
seruro – spyna, užraktas.
servi – tarnauti.
ses – šeši.
severa – griežtas; atšiaurus, rūstus.
sezono – metų laikas, sezonas.
si – savęs, save, sau.
sidi – 1. sėdėti; tupėti (apie paukščius); prk. glūdėti; 2. tikti (apie drabužius).
signo – ženklas, žymė.
signifi – reikšti.
silenti – tylėti.
simila – panašus.
simpatia – simpatiškas.
simpla – paprastas.
sincera – nuoširdus, atviraširdis.
sinjoro – ponas; istor. sinjoras; viešpats.
sistemo – sistema.
situacio – padėtis, situacija, aplinkybės.
skalo – 1. skalė 2. mastelis.
skatolo – dėžutė.
skrapi – 1. grandyti, gremžti; 2. krėsti, valyti (kaminą); 3. prk. čirpinti (smuiku).
skribi – rašyti.
skui – krėsti, purtyti, kratyti.
socio – visuomenė.
societo – draugija; bendrovė.
soifi – 1. būti ištroškusiam, norėti gerti; 2. prk. trokšti, geisti.
sola – vienintelis.
soldato – kareivis.
solvi – 1. tirpdyti; 2. (iš)spręsti.
somero – vasara.
soni – 1. skambėti; 2. žvangėti (apie kardus); 3. mušti (apie laikrodį).
sonĝi – sapnuoti.
sonoro -
sorto – likimas, dalia.
sovaĝa – laukinis.
spaco – erdvė plotas; tarpas.
speco – rūšis.
speciala – specialus.
spegulo – veidrodis.
spekti – neol. žiūrėti (spektaklį).
sperta – prityręs.
spezi – pervesti pinigus (į sąskaitą).
spico – kulin. prieskonis.
spiri – kvėpuoti, alsuoti.
spirito – 1. dvasia; 2. siela, dvasia, vėlė 3. alkoholis.
sprita – sąmojingas.
stacio – stotis.
stari – 1. stovėti; 2. prk. laikytis (nuomonės).
stato – padėtis, būklė, būvis.
stelo – žvaigždė.
sterni – 1. kloti, tiesti; kreikti; kratyti; 2. sport. nokautuoti.
stilo - stilius.
stomako – anat. skrandis.
stranga – keistas; savotiškas.
strato – gatvė.
streĉi – 1. (į)tempti, ištempti; 2. užvesti (laikrodį).
streko – brūkšnys.
studi – studijuoti.
subita – staigus, ūmus.
sudo – geogr. pietūs.
suferi – 1. kentėti, nukentėti, iškęsti; 2. prk. patirti.
sufiĉa – pakankamas.
suko – sultys, sunka, syvai.
sukcesi – pavykti, pasisekti.
sukero – cukrus.
sumo – suma.
suno – saulė.
supo – sriuba.
supozi – manyti, daryti prielaidą.
supro – viršūnė.
surda – 1. (ir prk.) kurčias; 2. mat. bukasis (kampas); 3. duslus, kimus, neaiškus.

A B C Ĉ D E F G Ĝ H I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U V Z .

Ŝ

ŝafo – avis.
ŝajni – atrodyti, rodytis.
ŝanco – galimybė, proga, šancas.
ŝanĝi – keisti.
ŝarĝo – našta, važma, krovinys.
ŝati – 1. mėgti; 2. vertinti, branginti.
ŝelo – 1. žievė 2. kevalas, luobas, lukštas; 3. (laivo, lėktuvo) danga.
ŝerci – juokauti, juokus krėsti.
ŝi – įv. ji.
ŝipo – laivas.
ŝiri – 1. (ir prk.) plėšti, draskyti; skinti, raškyti; 2. prk. ardyti; 3. nutraukti (santykius); 5. išbudinti; 6. atitraukti (nuo darbo).
ŝirmi – 1. uždengti, užstoti; 2. saugoti.
ŝlosi – (už)rakinti.
ŝnuro – 1. virvė 2. mat. styga.
ŝoforo – šoferis, vairuotojas.
ŝovi – 1. stumti; 2. kišti; mauti.
ŝoveli – žerti, kasti; pilti (biralus).
ŝpari – 1. taupyti; 2. saugoti, tausoti (sveikatą).
ŝranko – spinta.
ŝtato – valstybė.
ŝteli – vogti.
ŝtono – akmuo.
ŝtrumpo – kojinė.
ŝtupo – 1. laiptelis, pakopa; 2. prk. laipsnis.
ŝuo – pusbatis.
ŝuldi – įsiskolinti, būti skolingam.
ŝultro – anat. petys.
ŝuti – berti, pilti.
ŝveli – 1. tinti, brinkti, tvinkti; 2. prk. didėti, augti, pūstis.
ŝvito – prakaitas.

A B C Ĉ D E F G Ĝ H I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U V Z .

T

tabako – tabakas.
tabelo – lentelė, tabelis.
tablo – stalas.
tabulo – lenta.
tago – diena.
taksi – 1. įkainioti; įvertinti; 2. apmokestinti.
tamen – jngt. tačiau.
tapiŝo – kilimas.
taso – puodukas, puodelis.
tasko – uždavinys, užduotis.
taŭga – tinkamas.
teo – arbata.
tegmento – 1. stogas; 2. prk. pastogė.
teksi – 1. austi; 2. prk. regzti (pinkles).
teksto – tekstas.
telefono – telefonas.
telero – lėkštė.
temo – tema.
tempo – 1. laikas, metas; 2. lingv. laikas; 3. muz. tempas.
teni – 1. laikyti, turėti; 2. išlaikyti.
tendo – palapinė.
tero – 1. žemė 2. dirva.
teruro – siaubas.
timi – bijoti.
tiri – 1. traukti, tempti, vilkti; 2. prk. padaryti išvadą 3. tęsti (balsą); 4. (iš)gauti (naudos).
titolo – 1. titulas; 2. antraštė, pavadinimas.
tolo – drobė.
toleri – (pa)kęsti, toleruoti.
tombo – kapas.
tono – tonas.
tondi – kirpti.
tondro – perkūnas, griaustinis.
tradicio – tradicija.
traduki – versti.
trafi – 1. pataikyti; 2. užtikti, užklupti; 3. pakliūti, patekti; sutikti; 4. ištikti.
trafiko – transportas, susisiekimas; eismas.
trajto – 1. (veido) bruožas; 2. prk. bruožas, savybė.
tranĉi – 1. pjauti; 2. prk. skrosti, rėžti; 3. sport. kirsti (sviedinį); 4. perkelti (kortas).
trankvila – ramus.
tre – labai.
tremi – drebėti, virpėti.
tri – trys.
trinki – gerti.
tro – prvk. per, per daug.
trompi – apgauti, apsukti.
trovi – 1. rasti; 2. prk. laikyti (ką kuo); 3. prk. patirti, pajusti; 4. prk. manyti.
truo – skylė, spraga.
tualeto – tualetas.
tubo – 1. vamzdis; 2. tūta.
tuj – tuoj, tuojau.
tuko – skarelė, skepeta.
turo – bokštas.
turni – 1. sukti, kreipti, gręžti; 2. versti (knygos lapus); 3. prk. paversti (kuo).
tusi – kosėti.
tuŝi – (ir prk.) liesti; lytėti.
tuta – visas, ištisas, pilnas.

A B C Ĉ D E F G Ĝ H I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U V Z .

U

ungo – nagas.
unu – vienas.
urbo – miestas.
utila – naudingas.
uzi – vartoti, naudoti.

A B C Ĉ D E F G Ĝ H I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U V Z .

V

vagono – vagonas.
valo – slėnis, klonis.
valizo – lagaminas.
valoro – 1. vertė, vertybė 2. mat. dydis.
vango – skruostas, žandas.
vaporo – garas.
varbi – verbuoti, telkti.
varia – kintamas, nepastovus.
varma – šiltas.
vasta – 1. (ir prk.) platus, erdvus; 2. lingv. atvirasis (balsis).
vato – vata.
vazo – indas, vaza.
ve – jst. oi, vai.
veki – 1. žadinti, budinti; 2. prk. sukelti (juoką).
veni – 1. ateiti, atvykti; 2. prk. pasiekti (tikslą); 3. kilti (apie nemalonumus).
vendi – parduoti.
vendredo – penktadienis.
veneno – nuodas.
venki – nugalėti, įveikti.
vento – vėjas.
ventro – pilvas.
vera – teisingas.
verda – žalias.
verko – veikalas, kūrinys.
vermo – kirminas, kirmėlė.
verso – eilės.
verŝi – 1. lieti, pilti; 2. prk. skleisti (spindulius); išlieti (pyktį); įlieti (drąsos, jėgų).
vespero – vakaras.
vesto – drabužis, rūbas.
vetero – orai, oras.
veturi – važiuoti.
vi – tu; jūs (mandagiai kreipiantis); jūs (dgs.).
viando – mėsa.
vico – 1. eilė, virtinė, vora; 2. mat. eilutė.
vidi – matyti, regėti.
vigla – vikrus, žvalus, budrus.
viktimo – auka, nukentėjusysis.
vilaĝo – kaimas, sodžius.
vino – vynas.
vintro – žiema.
viro – vyras.
viŝi – šluostyti.
vitro – stiklas.
vivi – gyventi.
vizaĝo – veidas.
viziti – lankyti.
voĉo – 1. balsas; 2. lingv. veiksmažodžio rūšis.
vojo – kelias.
vojaĝi – keliauti.
voki – šaukti, kviesti, vadinti.
voli – norėti.
volonta – norus, mielas.
volvi – vynioti, vyti.
vorto – žodis.
vosto – uodega.
vundo – žaizda.

A B C Ĉ D E F G Ĝ H I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U V Z .

Z

zono – juosta; zona, ruožas.
zorgi – rūpintis.
zumi – 1. zvimbti, bimbti, burgzti, zirzti; 2. prk. niūniuoti.

(c) Litova Esperanto-Asocio
Zamenhofo 5, LT-44287 Kaunas, Litovio
Tel.: (+370 37) 208 503, fakso: 228 616
Retpoŝto: litova.ea@mail.lt
La retejon prizorgas
CHOE Taesok: ds@esperanto.lt.
Ekesto: 1996 fare de Marijus Banaitis