Kongresurbo Vilnius
 Litova E-Asocio
 LKK  [retforumo]
 Aktuale  |  Libere
 Aliĝilo
 Unua Bulteno
 Dua Bulteno
 Kongresa Kuriero
 Kongresa Regularo
 Infana Kongreseto
 ILEI-Konferenco
 Blindula Kongreso
 Utilaj informoj
 Litovio  |  Vilno
 Utilaj ligoj
 Konverti al unikodo
AKTUALE PRI LA UK
  Ankoraŭ pri UK en litova gazet...  
  Gimtoji kalba pri UK kaj Nitobe  
  91a UK en Florenco  
  Aranĝo pri UK  
  Pliaj kovertoj pri UK  
  Regiona gazeto pri UK  
  Pri UK en Nacia muzeo  
  Mokslas ir Gyvenimas pri UK  
  Vilna deklaro en litova  
  Litovaj retgazetoj pri UK  

LIBERE SKRIBU PRI UK
  online gambling casino f  
  horse racing gambling o  
  las vegas gambling g  
  discount tramadol j  
  gambling game s  
  10 cyclobenzaprine z v  [1]

KIOM DA ALIĜINTOJ nun
  2344 personoj el 62 landoj  [182]
Bonvenigaj vortoj de
la LKK-prezidanto:

   Nome de Loka Kongresa Komitato de la 90a jubilea Universala Kongreso de Esperanto, kiu okazos la 23-30an de julio 2005 en ĉefurbo de Litovio Vilnius, mi havas honoron kaj respondecon bonvenigi Vin ĉiujn al Litovio por partopreni en tiu ĉefa ĉiujara internacia esperantista manifestacio. Tamen ĉi tiu kongreso ne estos vica - ĝi estos jubilea, ĉar la 90a, kaj multe pli grave - ĝi okazos 100 jarojn post la unua Universala Kongreso de Esperanto, okazinta en 1905 en Boulogne-sur-Mer... [Al la tuta teksto]
Unua UK en 1905 Kongresejo en 2005 1905-2005
(C) LOKA KONGRESA KOMITATO de la 90a UK; retpoŝto: litova.ea@mail.lt
Zamenhofo 5, LT-44287 Kaunas, Litovio; tel.: (+370 37) 208 503, fakso: 228 616;
La retejon prizorgas CHOE Taesok: ds@chojus.com