Anoncoj Novaĵoj Aranĝoj Dokumentoj Fotoalbumo Libere skribu Korespondi
  Kas yra esperanto
  Koncize pri Litovio
  Asocio  |  Junularo
  Organizoj
  Membriĝo
  Revuo Litova Stelo
  Libroservo
  BET-49
  Arkivo de retpaĝoj
  Utilaj ligoj
  Vortaro Esp.-Lt
  Konverti al unikodo

Revuo Litova Stelo                                                        | DIVERSAĴOJ DE LITOVA STELO

La revuo Litova Stelo estas la oficiala organo de Litova Esperanto-Asocio kaj regule aperas ĉiun duan monaton.

 • Redaktoro:
  Vytautas Šilas

 • Redakcio:
  ab.d. 178, LT-01003, Vilnius-C, Litovio aŭ
  Rotundo str. 5, LT-01111 Vilnius, Litovio
  Tel. +370 5 231 2313
  Retadreso: litovastelo@takas.lt; irenaa@takas.lt

 • Administracio (abonado kaj ekspedado):
  ab.d. 167, LT-44287 Kaunas-C, Litovio aŭ
  Zamenhofo str. 5, LT-44287 Kaunas, Litovio;
  Tel.: (+370 37) 20 85 03, fakso: 22 86 16

 • Abonprezoj:
  Por Litovio: 20 lidoj; unuopa n-ro 4:lidoj; malnova jarkolekto: 10 lidoj
  Por landoj de eksa Sovetio: 7 EUR; unuopa n-ro 1.5 EUR; malnova jarkolekto: 4 EUR
  Por eksaj socialismaj landoj: 10 EUR; unuopa n-ro 2 EUR; malnova jarkolekto: 5 EUR
  Por aliaj landoj: 14 EUR; aerpoŝta aldono: 6 EUR; unuopa n-ro 3 EUR; malnova jarkolekto: 7 EUR
  Abonado ne havas limdaton: ĉiu aboninto ricevos ses numerojn de la jaro.

 • Pagmaniero:
  Perpoŝte al la sekretario de Litova Esperanto-Asocio en Kaunas kaj en Vilnius
  Al UEA-konto: litv-s
(c) Litova Esperanto-Asocio
Zamenhofo 5, LT-44287 Kaunas, Litovio
Tel.: (+370 37) 208 503, fakso: 228 616
Retpoŝto: litova.ea@mail.lt
La retejon prizorgas
CHOE Taesok: ds@esperanto.lt.
Ekesto: 1996 fare de Marijus Banaitis